Митал запријетио међународном арбитражом против БиХ

Арселор Митал Холдингс упутио је званичан допис у којем је отворено запријетио покретањем међународног арбитражног спора против државе БиХ и искључењем Рудника жељезне руде Љубија из учешћа у заједничком предузећу Арселор Митал у Приједору, уколико Љубија буде продата Израели Инвестмент Груп.У документима под ознаком „повјерљиво“, које је правни заступник „Арселор Митала“ из Швајцарске упутио Предсједништву БиХ, Савјету министара БиХ, амбасадама БиХ у Швајцарској и Белгији те директору РЖР „Љубија“, ова компанија упозорава да је претрпила значајну штету због пропуста власти у БиХ и РС, а што је имало негативан утицај на њихове инвестиције у БиХ.

Као примјере тих пропуста навели су чињеницу да им „власти РС нису издале сталну концесиону дозволу, да су спровеле самовољну истрагу о трансферним цијенама која је резултирала претјераним пореским дугом, као и нефер и дискриминаторски процес у вези са приватизацијом РЖР „Љубија“ и неправично мијешање Владе РС у експлоатациона и оперативна права Арселор Митала“.

„Уколико Влада РС настави са процесом продаје акција РЖР „Љубија“ Израели Инвестмент Груп, то се може сматрати даљим кршењем обавеза БиХ према “Арселор Митал Холдингс” и губици које би претрпио би га још више угрозили“, наводи се у допису француске адвокатске канцеларије Шерман&Стерлинг.

Додаје се и да ова компанија сматра да је третман који су добили у вези са инвестицијама у БиХ у супротности са обавезама ове земље на основу Споразума о међусобној промоцији и заштити инвестиција између БиХ и Швајцарске од 5. септембра 2003. године.

„У складу са тим „Арселор Митал“ понавља свој позив БиХ да предузме потребне кораке у вези са даљим преговорима у погледу рјешавања брига “Арселор Митала” на пријатељски начин. У исто вријеме, “Арселор Митал” признаје, и овим путем даје свој безусловни пристанак на арбитражу коју даје БиХ у складу са чланом 9. Споразума у случају да предложени преговори буду неуспјешни“, истиче се у допису.

Истовремено, „Митал“ је у још једном допису под ознаком „повјерљиво“, упућеном директору РЖР „Љубија“, позивајући се на уговор о оснивању заједничког предузећа из 2004. године, навео да је РЖР извршио повреду кључних одредби тог уговора, што негативно утиче на ову компанију.

„Између осталог, РЖР је, у покушају да поништи права и оправдана очекивања “Арселор Митал” у вези са приватизацијом РЖР, остварио непримјерен однос и дослух са Израели Инвестмент Груп и повезаним појединцима, као и са Владом РС“, истиче се у допису.

“Арселор Митал” тражи од директора РЖР „Љубија“ да „одустане од чињења додатних повреда обавеза РЖР-а и да се уздржи од даљег контакта са Израели Инвестмент Груп и са било ким ко је повезан са том фирмом“.

„Компанија Арселор Митал Холдингс задржава сва права против РЖР-а, укључујући право да искључи РЖР из учешћа у „Арселор Миталу“ Приједор, у случају да правовремено не дође до усклађивања дјеловања РЖР-а са овим обавјештењем“, закључује се у допису и поручује властима РС и БиХ да ће сву комуникацију по овом питању убудуће искључиво обављати преко адвокатске фирме „Шерман&Стерлинг“, Париз.

“Митал” је писао и предсједнику РС Милораду Додику и Влади РС, тражећи да се предложена приватизација пажљиво размотри.

 

КОМЕНТАРИ