Електропривреда РС оптужена за милионску утају пореза!

Електропривреда РС од 2009. до половине 2014. године није платила 1,4 милиона марака пореских обавеза, утврдила је Пореска управа Републике Српске. Међутим, у ЕРС тврде да тај порез не треба да плате, јер би тиме били двоструко опорезовани.У Пореској управи РС нису одговорили на питања о каквим се тачно обавезама ради и да ли су плаћене, али су у „Електропривреди“ појаснили да се ради о контроли пореза и доприноса Матичног предузећа која је обављена још 2014. године, али су ефекти познати тек сад с обзиром на то да се предузеће није сложило са налазима ПУРС-а, па су у међувремену вођени разговори о томе.

Главна дилема је, како су навели, била да ли се накнада за унапређење општекорисних функција шуме и за противпожарну заштиту обрачунава на укупан или консолидовани приход.

„Матично предузеће је надокнаду за унапређивање општекорисних функција шума утврђивало на основу укупног консолидованог прихода. Консолидовани приход у системима који имају више зависних предузећа су истински остварен приход, јер Матично предузеће прима улазне фактуре од произвођача струје односно хидроелектрана и термоелектрана, а потом испоставља излазне фактуре дистрибутерима, при чему није било стварног промета струјом, него је извршен само обрачунски пренос у пословним књигама“, објашњавају у ЕРС.

Наводе да се по њиховом, као и мишљењу Министарства финансија РС, које су добили у новембру 2014. године, накнада и за шуме и за противпожарну заштиту треба обрачунати на на основу консолидованих прихода за пословну годину, јер су сва зависна предузећа из састава „Електропривреде РС“ обрачунала и платила накнаду за репродукцију шума на укупан приход у складу са Законом о шумама.

„Тиме би било избјегнуто двоструко опорезивање промета струје“, казали су у овом предузећу.

Иако је податак о утврђеним обавезама званично објављен на сајту Пореске управе РС у ЕРС тврде да поступак још није окончан. Ипак, ограђују се да су, у случају да буду морали платити, новац за ту намјену већ обезбиједили.

„Матично предузеће на данашњи дан има претплату пореза на добит у износу од око два милиона КМ, тако да постоји реална могућност да се достави захтјев за прекњижавање ових пореза до крајњег исхода спора“, казали су у ЕРС.

Иначе, мјешовити холдинг „Електропривреда РС“ се састоји од 11 зависних предузећа и Матичног предузећа. Матично предузеће у капиталу зависних предузећа ЕРС учествује са 65 одсто, односно у Истраживачко-развојном центру електроенергетике са 51 одсто. 

КОМЕНТАРИ