Влада донијела одлуку о повећању плате

Влада Републике Српске данас је на посебној сједници донијела одлуку о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику.


Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику је привременог карактера и примјењиваће се до закључивања општег колективног уговора, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске подстиче дијалог социјалних партнера да би што прије био постигнут договор о закључивању општег колективног уговора.

У саопштењу се наводи да Влада Републике Српске иницира да већ у наредној седмици буду настављени разговори социјалних партнера о закључивању општег колективног уговора. 

КОМЕНТАРИ